Cân điện tử của Mỹ, sử dụng trong phòng tinh

7,200,000 17,600,000 

Tư vấn & Báo giá Đăng ký nhận thông tin báo giá nhanh