Ly giấy, sử dụng pha chế tinh, giấy phủ màng PE

2,890 

Ly giấy được sử dụng để thu tinh trong trại hoặc chứa các dung dịch/mẫu thử trong phòng thí nghiệm

Tư vấn & Báo giá Đăng ký nhận thông tin báo giá nhanh