Hàng có sẵn tại kho sẽ được giao đến khách hàng trong thời gian quy định trong phần Chính sách giao hàng.

Nếu hàng không có sẵn, hoặc khách muốn đặt mua riêng, thì khách hàng liên hệ trực tiếp với công ty. Thời gian mua hàng từ 30 – 45 ngày (có thể thay đổi).

Hàng nhập khẩu được bảo hành theo thời gian của nhãn hàng.

Hoạt động bảo trì và sửa chữa được nêu rõ trong phần Chính sách bảo hành.