Hệ thống OCSA hãng Kubus, đo mật độ, kị hình, hoạt động, vẽ bản đồ di chuyển tinh trùng

Hệ thống kiểm tra tinh trùng tự động bằng máy tính OCSA cho ra kết quả kiểm tra tinh trùng nhanh chóng như nồng độ, tụ đám, tỉ lệ sống, vẽ bản đồ di chuyển…giúp việc đánh giá chất lượng tinh trùng được nhanh chóng và chính xác.

Tư vấn & Báo giá Đăng ký nhận thông tin báo giá nhanh