Đầu tạo ren, kích thước 8 mm gắn ống nước 27 để tạo núm

2,690 

Đầu tạo ren giúp gắn núm uống gà chặt vào ống nước.

Đầu tạo ren dùng chung với ống nước tròn.

Tư vấn & Báo giá Đăng ký nhận thông tin báo giá nhanh