Kính hiển vi 3 mắt Optika

Kính hiển vi 3 mắt được dùng trong phòng thí nghiệm, phòng thực hiện thụ tinh nhân tạo.

Có thể kết nối với PC để xem rõ kết quả hơn.

Tư vấn & Báo giá Đăng ký nhận thông tin báo giá nhanh