Khay và thuốc thử CMT, Đan Mạch 1L, kiểm tra viêm vú bò nhanh chóng

660,000 

Hết hàng