Giải đáp những câu hỏi thường gặp

 • Máng tập ăn bằng inox
 • Máng tập ăn EasyPan
 • Máng ăn cho heo.
 • Máng ăn heo thịt.
 • Máng cho heo con.
 • Máng tự động bầu cân.
 • Máng tự động bầu lệch.

Tìm hiểu thêm các loại máng ăn cho heo: TẠI ĐÂY

 • Máng uống cho gà “dạng chuông lùn”
 • Máng uống cho gà dạng chuông tự động
 • Máng uống cho gà dạng ống
 • Máng uống nước cho gà dạng núm
 • Máng uống cho gà nuôi lồng.
 • Máng uống nước cho gà con

Xem các sản phẩm máng uống cho gà: TẠI ĐÂY

 • Giống heo Landrace
 • Giống heo Yorkshire
 • Giống heo Duroc
 • Giống heo Pietrain
 • Giống heo Meishan
 • Giống heo Hampshire

Ngoài ra còn một số giống lai tạo như:

 • Lai Landrace Yorkshire
 • Lai giữa Pietrain Duroc

Xem chi tiết các sản phẩm heo giống của chúng tôi: TẠI ĐÂY