Sensor báo cạn đầy Doll cho hệ thống ăn tự động

Sensor gắn vào silo, báo tình trang cám cạn hay đầy.

Dùng cho hệ thống ăn tự động.

Tư vấn & Báo giá Đăng ký nhận thông tin báo giá nhanh