Heater máy sưởi bằng gas Sunheater Do-66

  • Hiệu quả nhiệt lượng cao, sử dụng sưởi cho trại chăn nuôi lớn
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng
  • ON/OFF với bộ đánh lửa tự động
  • Tiết kiệm năng lượng
Tư vấn & Báo giá Đăng ký nhận thông tin báo giá nhanh